Πώς υπολογίζεται η ηλικία της κύησης;

Ο υπολογισμός της ηλικίας κύησης μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκος. Ως έναρξη της εγκυμοσύνης θεωρείται η πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου (Τ.Ε.Ρ), παρόλο που η ανάπτυξη του εμβρύου δεν ξεκινά νωρίτερα από την ημέρα της σύλληψης, και η οποία είναι περίπου δύο εβδομάδες αργότερα.

Η εγκυμοσύνη υπολογίζεται από αυτή την ημέρα διότι κάθε φορά που μία γυναίκα έχει περίοδο, το σώμα της προετοιμάζεται για μία πιθανή κύηση. Μετρώντας από την Τ.Ε.Ρ, οι περισσότερες γυναίκες είναι έγκυες για 280 ημέρες. Επίσης, ορίζοντας ως έναρξη της εγκυμοσύνης, την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους παρόχους φροντίδας υγείας να έχουν μία κοινή μέθοδο υπολογισμού της ηλικίας κύησης, καθώς είναι αδύνατο να γνωρίζουν πότε ακριβώς έγινε η σύλληψη στην κάθε γυναίκα.