Πρόληψη

Οι πρακτικές πρόληψης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας,  καθώς η σπουδαιότητα και αποτελεσματικότητά τους είναι πλέον ευρέος αναγνωρισμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.Η συχνότητα εμφάνισής του στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε περισσότερο από 50% τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω της ευρείας εφαρμογής των τεχνικών πληθυσμιακού ελέγχου (screeningtest) –τεστ Παπανικολάου.

Σημειώνεται ότι, οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας εμφανίζονται σε γυναίκες που δεν εξετάστηκαν ποτέ ή ελέγχθηκαν ανεπαρκώς. Σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα το 50% των γυναικών στις οποίες έχει διαγνωσθεί καρκίνος του τραχήλου της μήτρας δεν είχε κάνει ποτέ τεστ Παπανικολάου, ενώένα 10% των γυναικών δεν είχεελεγχθεί τα προηγούμενα 5 έτη από τη διάγνωση.

Για τον λόγο αυτό, η συμμόρφωση των γυναικών στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες πληθυσμιακού ελέγχου αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και επιδίωξή μας.

Οι δυνατότητες πληθυσμιακού ελέγχου συνεχώς εξελίσσονται, όπως και ο τρόπος διαχείρισης των αποτελεσμάτων τους, πάντοτε με γνώμονα τη σχέση κινδύνου-οφέλους για τις γυναίκες. Σκοπός μας είναι η ενημέρωση των γυναικών όλων των ηλικιών και η εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους.