Εμβολιασμός COVID-19 και αναπαραγωγή

  • Πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυες έναντι της νόσου COVID-19;
  • Πρέπει τα ζευγάρια που εμβολιάστηκαν έναντι της COVID-19 να αναβάλουν την επίτευξη μίας εγκυμοσύνης και αν ναι, για πόσο καιρό;
  • Πρέπει οι άνδρες και οι γυναίκες να εμβολιάζονται έναντι της COVID-19 πριν ξεκινήσουν προσπάθειες επίτευξης κύησης;

Η δυνατότητα συμμετοχής των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας στο εμβολιαστικό πρόγραμμα έναντι του SARS-CoV-2 είναι φυσικό να γεννά ορισμένα καίρια ερωτήματα όπως τα παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής ESHRE απαντά …

Πρέπει να εμβολιάζονται οι έγκυες έναντι της νόσου COVID-19;

Όπως αναφέρει η ESHRE οι έγκυες ασθενείς με COVID-19 διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρότερης ασθένειας από τις μη έγκυες. Ωστόσο, η ασφάλεια των εμβολίων έναντι της COVID-19 δεν έχει αξιολογηθεί ακόμα στη διάρκεια της ανθρώπινης εγκυμοσύνης.

Πρέπει τα ζευγάρια που εμβολιάστηκαν έναντι της COVID-19 να καθυστερήσουν την επίτευξη μίας εγκυμοσύνης και αν ναι, για πόσο καιρό;

Αυτή τη στιγμή επικρατούν διάφορες απόψεις όσον αφορά το παραπάνω ερώτημα. Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση του εμβολίου στα ωάρια, στα σπερματοζωάρια, στην εμφύτευση του εμβρύου και στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης είναι ανεπαρκείς. Φαίνεται συνετό να αναβάλλεται η έναρξη κάποιας θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (συλλογή σπέρματος, διέγερση ωοθηκών, μεταφορά εμβρύου) για τουλάχιστον λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού (δηλαδή μετά τη δεύτερη δόση), ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ανάπτυξη αντισωμάτων. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί, επομένως, μια πιο συντηρητική αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, να αναβληθεί δηλαδή η έναρξη κάποια τεχνικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έως και 2 μήνες.

Πρέπει οι άνδρες και οι γυναίκες να εμβολιάζονται έναντι της νόσου COVID-19 πριν ξεκινήσουν προσπάθειες επίτευξης εγκυμοσύνης;

Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πιθανή επίδραση του εμβολιασμού στις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή σε μία μελλοντική εγκυμοσύνη. Οι κατασκευάστριες εταιρείες αναφέρουν ότι οι μελέτες που γίνονται σε ζώα «δεν ανέδειξαν επιβλαβείς επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη». Ωστόσο, τα δεδομένα που αφορούν στην εγκυμοσύνη αναφέρονται ως «πολύ περιορισμένα», ενώ για τον θηλασμό είναι ανύπαρκτα. Για τους παραπάνω λόγους δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Για τις γυναίκες με προβλήματα υγείας που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση επιπλοκών από την COVID-19 ή / και από την εγκυμοσύνη, θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά ο εμβολιασμός πριν ξεκινήσουν τις προσπάθειες σύλληψης. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες στις οποίες ο κίνδυνος έκθεσης σε λοίμωξη από SARS-CoV-2 είναι υψηλός και δεν μπορεί να αποφευχθεί.