Γυναικολογία

Για πολλές γυναίκες, o γυναικολόγος αποτελεί τον ειδικό ιατρό που θα αντιμετωπίσει το εξειδικευμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τον πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως εκ τούτου, οι γυναικολόγοι έχουν συχνά την ευκαιρία να αποτρέψουν και να θεραπεύσουν μία μεγάλη ποικιλία ασθενειών. Η συχνότητα εμφάνισής τους ποικίλει σημαντικά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που ανήκει η γυναίκα. Συνεπώς, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση που παρέχουμε σε κάθε ασθενήκαθίσταται αναγκαία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο γυναικολόγος στην πρόληψη και στη θεραπεία των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ΣΜΝ). Τα αναφερόμενα ποσοστά χλαμυδιακών λοιμώξεων είναι υψηλότερα μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων γυναικών. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση της σεξουαλικής συμπεριφοράς, η αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου εμφάνισης των ΣΜΝκαι η παροχή συμβουλών σχετικών με την μείωση των κινδύνων αποτελεί ένα σημαντικό στόχο προς όφελος της ευαίσθητης αυτής ηλικιακής ομάδας.

Γενικότερα, η προσεκτική, αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη παροχή συμβουλών και λύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική και κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην καθημερινή μας ιατρική πρακτική.